Årsstämma 17 juni

Den 17 juni hålls årsstämman i Brf Malacka. Vi samlas på innergården klockan 15.00. Efter årsstämman inleder vi 70-årsjubileumet.

Handlingar till årsstämman är utdelade till samtliga medlemmar och där fanns möjlighet att anmäla sig till årsstämman och 70-årsjubileumet. Årsstämman är till för alla medlemmar i föreningen och det är här du har möjlighet att göra din röst hörd och ta del av föreningens årsredovisning och förvaltningsberättelse.

Om årsstämman
Det högsta beslutande organet i föreningen är den ordinarie stämman som skall hållas en gång om året, senast i juni månad. I stadgarna finns detaljerade regler kring stämman, bland annat hur kallelse skall ske, när stämman skall hållas och vad som skall avhandlas. Vid behov kan även extra föreningsstämmor hållas under året.

Senaste nyheterna