Stadgar & ekonomi

Brf Malacka i Kristianstad är en välskött och stabil förening med god ekonomi, låga avgifter och strukturerade framtidsplaner. Det är en aktiv förening där styrelsen känner stort engagemang och lägger stor vikt på att underhålla fastigheten och ta till vara medlemmarnas intressen. På föreningens årsstämma uppmuntras alla medlemmar att delta och vara med och påverka. Det är medlemmarna tillsammans som är Brf Malacka.

Lånebilden i Brf Malacka 2022 är: 3 562 kr/m2
Förklaring av ”lånebild” hämtad från Hemnet:

Föreningens belåning per kvadratmeter. Genom att dela föreningens skulder med total bostadsyta får man fram belåningsgradensom vanligtvis ligger mellan 0-12.000kr. Tumregeln är att allt under 5 000 kr/kvm är bra, över 10 000 kr/kvm bör man sätta sig in lite mer i varför belåningen är så hög. Nyproduktioner är till exempel vanligtvis högt belånade utan att ekonomin är vanskött, och belåningen kommer sänkas i takt med att föreningen amorterar.

Stadgar

Brf Malackas nuvarande stadgar antogs 2022 efter en extra och en ordinarie stämma och är registrerade hos Bolagsverket 

Årsredovisning

Här hittar du också föreningens årsredovisning för 2022.
Välkommen att kontakta någon i styrelsen vid frågor.