Styrelse

Föreningens stadgar säger att styrelsen ska bestå av minst 3 ledamöter och minst 1 suppleant. Vi vill att flera engagerar sig och deltar i styrelsearbetet och är därför just nu 5 ledamöter och 1 suppleant, fördelade på rollerna Ordförande, Vice ordförande, Sekreterare, 2 ledamöter och 1 suppleant. Vi har alla olika erfarenheter från arbetslivet och olika kontaktnät vilket skapar dynamik i gruppen. Vi arbetar gemensamt för att vi ska vara en attraktiv förening för våra medlemmar och för framtida medlemmar.

Tommy Carlqvist

Ordförande

Bujar Hasanaj

Vice ordförande

Föreningen behöver dig!

Om du är intresserad av att vara med och arbeta i föreningen tveka inte att kontakta någon i styrelsen!