Medlemsinformation

Ordnings- och trivselregler

En god trivsel och ordning inom föreningen förutsätter att medlemmarna och de som bor här iakttar följande:

 • Mata inte fåglarna från balkong eller fönster. Fåglar skräpar ner och mat som faller till marken lockar till sig råttor.
 • Skaka inte mattor eller andra föremål från balkong eller fönster.
 • Balkonglådor skall placeras på insidan av balkongen
 • På balkongen förvaras endast föremål som tillhör balkongmöblering.
 • Marschaller och grillning med öppen eld är inte tillåtet på balkonger eller på takterasserna.
 • Var sparsam med varmvattenförbrukningen och lämna inte vatten rinnande i onödan.
 • Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen.
 • Tänk på att ditt golv är grannens tak – ha därför inte så hög volym på ljudanläggningarna (stereo, TV, m m) så att ljudet hörs in till grannarna (speciellt baseffekterna i högtalarna är särskilt störande).
 • Meddela gärna grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid.
 • Håll rent och snyggt i trapphus, på vindar, i tvättstugor och i soprum
 • Skräpa inte ner och kasta inte cigarettfimpar, snus m m utomhus, det är numera straffbart.
 • Förhindra klotter och annan skadegörelse i området
 • Vid vattenläckage stäng omgående av ev. vattenavstängningsventil vid berörd vattenledning och anmäl vattenläckaget till styrelsen.
 • Planerar du fest så informera grannarna i god tid innan om du tror att du kommer att störa. Gärna genom att lämna ett personligt meddelande alt. informera via anslagstavlan i porten. Tänk på ljudvolymen och visa hänsyn till dina grannar.
 • Reparationer i lägenheten som kan vara störande för grannarna ska göras endast under dagtid med början tidigast kl. 08.00 (helgdagar kl. 10.00) och vara avslutade senast kl. 20.00. Vid längre arbeten kan det vara lämpligt att informera via anslagstavlan i porten.

Lägenhetspärm

I ”lägenhetspärmen” hittar du viktig information rörande ert boende. Varje medlem bör bekanta sig med innehållet där  du som medlem bland annat kan se vilka ansvarområden föreningen respektive medllemmen har. Här hittar du också ordnings- och trivselreglerna. 
 
Ansvarsfördelning

Till skillnad från de som bor i hyresrätt så får den som bor i bostadsrätt på egen bekostnad stå för det inre underhållet som till exempel ommålning och tapetsering. Att det är alla boendes ansvar att ta hand om och vårda vår förenings egendomar är lika självklart som att en villaägare inte slänger papper och fimpar i sin egen trädgård, slösar med vatten och värme eller orsakar annan skada. 

Uthyrning i andra hand

Ansökan om att få hyra ut i andra hand görs med blanketten Andrahandsuthyrning. Ansökan kan göras för sex månader i taget, praxis är max ett år sammanhängande. En kontroll görs alltid av den som ska hyra i andra och det är styrelsen som godkänner andrahandsuthyrningen. Det är alltid bostadsrättsinnehavaren som är ansvarig gentemot Bostadsrättsföreningen.

Nycklar och låsöppning

Föreningens låssystem heter iLOQ och administreras av styrelsen. Varje lägenhet har försetts med nycklar (alla nycklar är programmerade för varje medlem/medboende/hyresgäst) D v s att nyckeln till lägenheten också ger tillgång till port, cykelförråd och ev. andra gemensamma utrymmen. Borttappad nyckel ska anmälas till föreningen så att nyckeln kan avprogrammeras och bli obrukbar. Ny nyckel går att beställa genom föreningen, med blanketten Nyckelrekvisition

Gemensamma utrymmen

Det är för allas trevnad som vi ber medlemmar och boende i föreningen att se till att våra gemensamma utrymmen hålls i ordning. Lämna eller kasta inte matrester utanför fastigheten, då det lockar till sig skadedjur till exempel råttor. Se till att dörrar stängs och låses ordentligt efter dig. Släpp inte in okända personer i fastigheten, Rullatorer, barnvagnar, cyklar och liknande får inte förvaras i entré eller i vinds- och källargångar. Dessa hänvisas till cykelrum eller eget förråd. Rökning är under alla omständigheter otillåtet i gemensamma utrymmen, även på takterasserna.

Cykelrum

Det finns ett cykelrum i respektive hus. Se till att dörrarna alltid är låsta. Vi vill att cyklar som inte används förvaras i cykelrummet. Kom ihåg om du har en cykel i cykelförrådet om du flyttar eller säljer din lägenhet.

Tvättstugor

Det finns en tvättstuga i varje hus, bestående av två större tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp. Dessa går att boka på bokningstavlan utanför respektive tvättstuga. Nyckel och kolv med lägenhetsnummer ska överlämnas vi försäljning till ny medlem. Lämna luckorna öppna till maskinerna och torktumlare när du är klar. Släck lamporna och sätt din kolv i parkeringsläge längst ner på bokningstavlan när du lämnar tvättstugan. En bokad tid som inte har påbörjats inom en timme efter utsatt tid kan övertas av annan medlem. Har du för avsikt att börja tvätta senare, sätt gärna en lapp på dörren. Kontakta styrelsen vid förlorad kolv eller nyckel. Vid akuta fel, kontakta styrelsen.

Skyddsrum

Brf Malacka har två skyddsrum, ett i varje hus, beläget på källarplan. Varje skyddsrum har plats för 91 personer. Dessa används idag som cykelförråd men ska enligt MSB (Myndigheten för sammhällsberedskap) kunna ställas i ordning inom 2 dygn om behov uppstår. Detta är genomförbart i vår förening.

Källare och vindsförråd

Det är vidare av brandsäkerhetsskäl förbjudet att förvara lättantändligt eller explosivt gods i källare- och vindsförråd. Även gångarna måste vara fria och framkomliga. Takterrasserna, plocka in ev. framtagna soffdynor, städa efter dig/er och se till att dörren är låst samt släck lampan och kör tillbaka markisen när ni lämnar platsen. Det är förbjudet att använda öppen eld på takterasserna, alltså inte tillåtet att kolgrilla eller använda levande ljus.
SLÄCK ALLTID LYSET I FÖRRÅDET DÅ DU LÄMNAR DET OCH SE TILL ATT KÄLLARDÖRREN ALLTID ÄR LÅST!

Hissar

Vid nödfall, t ex om någon sitter fast i hissen använd den inbyggda telefonen i hissen. Övrig felanmälan ska alltid göras till någon i styrelsen. Styrelsen bedömer om en reparation är brådskande eller ej. Normalt felanmäls hissarna endast under ordinarie arbetstid för att undvika onödiga kostnader för föreningen.

Utemiljö

Vi ansvarar gemensamt för vår uteplats, grillplats, cykelställ, gångar och gräsmattor. Lämna alltid en plats på samma sätt som du själv önskar finna den, det vill säga ren från skräp och iordningsställd.

Sophantering

Miljöhuset har flera kärl för sortering av avfall. Kontrollera noga att du kastar i rätt kärl, felaktigt hanterat avfall ger föreningen extra kostnader. Större kartonger och wellpapp lämnas antingen på återvinningsstationen, Villandsgatan 18 eller på Returum, Optovägen 2, utanför Vä. Större elavfall, kok- och stekkärl, resväskor med mera ska ALLTID lämnas på Returum. Om dessa går att återanvändas kan secondhand affärer rekommenderas. Till exempel, Röda Korsets butik på Östra Vallgatan, Busfrö på Östra torgatan eller Erikshjälpen på Långebro. Läs mer om hur du ska sortera dina sopor hos Renhållningen Kristianstad.

Utrymning brand

Ofta kan din egen lägenhet vara en säker plats även om det brinner hos grannen. Lägenheter ska normalt vara utformade för att motstå brand i 60 minuter vilket ger tid för räddningstjänsten att göra en insats. Om du måste ta dig ut till följd av en brand ska du hålla dig så långt ner mot golvet som möjligt. Röken stiger nämligen uppåt och det är oftast röken som är dödsorsaken vid bränder. På vägen ut ska du stänga dörrar efter dig för att hejda att branden sprider sig.

Parkering och garage

Ansökan om garage och/eller parkeringsplats gör på blanketten ”Ansökan om garage/Parkering”. Kölistan finns hos styrelsen och revideras under året. Du blir kontaktad när du har möjlighet att erbjudas en plats.

Håll koll på senaste nytt i föreningen genom att läsa våra nyheter!