För medlemmar

En bostadsrättsförening är ett gemensamt ägande med gemensamt ansvar för alla. Det är en ekonomisk förening utan vinstintresse som har till ändamål att i föreningens hus och till föreningens medlemmar upplåta lägenheter till föreningens medlemmar, med nyttjanderätt utan tidsbegränsningar. Dessa rader är hämtade från Bostadsrätterna, en service och intresseorganisation som Brf Malacka är medlem i.

Det är viktigt att alla i föreningen känner ett ansvar och visar delaktighet. Vi kan hjälpas åt, oavsett om det gäller att delta i årsmötet, se till att tvättstugan är städad eller att sopsorteringen i vårt miljöhus sköts på ett bra sätt. En bostadsrättsförening blir vad medlemmarna gör den till, så med ett nytt år i antågande och nya utmaningar som väntar oss; var delaktig, våga fråga, kom med förslag eller är du kanske nyfiken på att delta i styrelsearbetet?

Medlemsinformation

Här kan du läsa Brf Malackas ordnings- och trivselregler. Du hittar också praktiskt information för dig som medlem. 

Blanketter

Här hittar du de blanketter som du som medlem kan komma att behöva vid olika tillfällen. Har du frågor kan du kontakta styrelsen.

Vanliga frågor & svar

Bostadsrättsinnehavaren har självklart rätt att efter eget tycke renovera lägenheten. Dock får inte ingrepp i föreningens egendom göras utan tillstånd från föreningens styrelse. Vid ansökan fyll i blanketten Ansökan om renovering och lämna i föreningens brevlåda, 17 C.
Renovering/ombyggnad av våtrumsdelar får endast ske efter styrelsens godkännande. Arbetet ska utföras av auktoriserat företag med våtrumscertifikat och F-skattebevis.
Styrelsen kan under vissa omständigheter medge att en bostadsrätt får hyras ut i andra hand. Detta förutsätter dock särskilda skäl, exempelvis studier vid annan ort (måste vara dokumenterad) samt referenser på den tilltänkta hyresgästen. Ansökan kan göras för 6 månader i taget, praxis är max ett år sammanhängande.

 

Fyll i blanketten Andrahandsuthyrning och lämna i föreningens brevlåda, 17 C.

Föreningen har sju garageplatser och två parkeringsplatser utanför Tredalagatan 15. Det är högt tryck på platserna och väntetiden är därför lång just nu. För att ställa dig i kön fyll i blanketten Ansökan om garage och parkering och lämna den i föreningens brevlåda, 17 C.

I väntan på garage eller parkeringsplats hänvisar vi till kommunens boendeparkering.

Föreningens låssystem heter iLOQ och administreras av styrelsen.

Borttappad nyckel ska anmälas till föreningen så att nyckeln kan avprogrammeras och bli obrukbar. Ny nyckel går att beställa genom föreningen. Fyll i blanketten Nyckelrekvisition och lämna den i föreningens brevlåda, 17 C.