Kontakt

Vanliga frågor & svar

Bostadsrättsinnehavaren har självklart rätt att efter eget tycke renovera lägenheten. Dock får inte ingrepp i föreningens egendom göras utan tillstånd från föreningens styrelse. Vid ansökan fyll i blanketten Ansökan om renovering och lämna i föreningens brevlåda, 17 C.
Renovering/ombyggnad av våtrumsdelar får endast ske efter styrelsens godkännande. Arbetet ska utföras av auktoriserat företag med våtrumscertifikat och F-skattebevis.
Styrelsen kan under vissa omständigheter medge att en bostadsrätt får hyras ut i andra hand. Detta förutsätter dock särskilda skäl, exempelvis studier vid annan ort (måste vara dokumenterad) samt referenser på den tilltänkta hyresgästen. Ansökan kan göras för 6 månader i taget, praxis är max ett år sammanhängande.

 

Fyll i blanketten Andrahandsuthyrning och lämna i föreningens brevlåda, 17 C.

Föreningen har sju garageplatser och två parkeringsplatser utanför Tredalagatan 15. Det är högt tryck på platserna och väntetiden är därför lång just nu. För att ställa dig i kön fyll i blanketten Ansökan om garage och parkering och lämna den i föreningens brevlåda, 17 C.

I väntan på garage eller parkeringsplats hänvisar vi till kommunens boendeparkering.

Föreningens låssystem heter iLOQ och administreras av styrelsen.

Borttappad nyckel ska anmälas till föreningen så att nyckeln kan avprogrammeras och bli obrukbar. Ny nyckel går att beställa genom föreningen. Fyll i blanketten Nyckelrekvisition och lämna den i föreningens brevlåda, 17 C.